ALEKSΔUNDS

24 | Seattle | Coffee | Cigarettes | Lana

V.XXVII.MMXIV

ALEKSΔUNDS
+
+
+

 Xavier Dolan on the cover of L’Express Styles Magazine
+
+
+
bryant:

Self Portrait.
New York City.
+
+
+
emotionallshawty:

kaylaamelia:

herspanic:

GOD

LMFAOOOO OH SHIT.

Riri got no typa chill and I love it
+